ارشد مطالعات زنان

,
ارشد مطالعات زنان ارشد مطالعات زنان، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مطالعات زنان کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مطالعات زنان توسعه دهد. به داوطلبان امتحان مطالعا…