ارشد کارآفرینی

,
ارشد کارآفرینی ارشد کارآفرینی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور کارآفرینی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون کارآفرینی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان کارآفرینی که دن…