ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

,
ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت فناوری اطلاعات کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت فناوری اطلاعات توسعه د…

ارشد مدیریت صنعتی

,
ارشد مدیریت صنعتی ارشد مدیریت صنعتی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت صنعتی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت صنعتی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان مدیریت…

ارشد مدیریت دولتی

,
ارشد مدیریت دولتی ارشد مدیریت دولتی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت دولتی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت دولتی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان مدیریت…

ارشد مدیریت بازرگانی

,
ارشد مدیریت بازرگانی ارشد مدیریت بازرگانی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت بازرگانی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت بازرگانی توسعه دهد. به داوطلب…

ارشد مددکاری اجتماعی

,
کتاب ارشد سراسری و آزاد علوم انسانی ارشد مددکاری اجتماعی   کتاب اول برای خرید کتاب کتاب اول روی لینک کلیک کنید   کتاب دوم برای خرید کتاب دوم روی لینک کلیک کنید   کتاب سوم برای خرید کتاب سوم روی لینک کلیک کنید &nb…

ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

,
کتاب ارشد سراسری و آزاد علوم انسانی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی   کتاب اول برای خرید کتاب کتاب اول روی لینک کلیک کنید   کتاب دوم برای خرید کتاب دوم روی لینک کلیک کنید   کتاب سوم برای خرید کتاب سوم روی لینک کلیک…

ارشد مطالعات زنان

,
ارشد مطالعات زنان ارشد مطالعات زنان، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مطالعات زنان کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مطالعات زنان توسعه دهد. به داوطلبان امتحان مطالعا…

ارشد حسابداری

,
ارشد حسابداری ارشد حسابداری، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور حسابداری کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون حسابداری توسعه دهد. به داوطلبان امتحان حسابداری که دنبال مناب…

ارشد روانشناسی اسلامی

,
ارشد روانشناسی اسلامی ارشد روانشناسی اسلامی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور روانشناسی اسلامی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون روانشناسی اسلامی توسعه دهد. به داوطلبان…

ارشد سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)

,
ارشد سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) ارشد سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون سنج…