ارشد علوم اطلاعاتی

,
ارشد علوم اطلاعاتی ارشد علوم اطلاعاتی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور علوم اطلاعاتی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون علوم اطلاعاتی توسعه دهد. به داوطلبان امتحا…