ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی

,
ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور ژئوفیزیک و هواشناسی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون ژئوفیزیک و هواشناسی توسعه دهد. به داوط…