ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

,
ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور برنامه ریزی شهری و منطقه ای کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون برن…