ارشد مهندسی معماری کشتی

,
ارشد مهندسی معماری کشتی ارشد مهندسی معماری کشتی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مهندسی معماری کشتی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مهندسی معماری کشتی توسعه دهد. به دا…