ارشد تولید سیما

,
ارشد تولید سیما ارشد تولید سیما، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور تولید سیما کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون تولید سیما توسعه دهد. به داوطلبان امتحان تولید سیما که …