ارشد رادیو

,
ارشد رادیو ارشد رادیو، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور رادیو کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون رادیو توسعه دهد. به داوطلبان امتحان رادیو که دنبال منابع یکپارچه و مجم…