ارشد صنایع دستی

,
ارشد صنایع دستی ارشد صنایع دستی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور صنایع دستی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون صنایع دستی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان صنایع دستی که …