ارشد طراحی پارچه و لباس

,
ارشد طراحی پارچه و لباس ارشد طراحی پارچه و لباس، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور طراحی پارچه و لباس کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون طراحی پارچه و لباس توسعه دهد. به…