ارشد مدیریت پروژه و ساخت

,
ارشد مدیریت پروژه و ساخت ارشد مدیریت پروژه و ساخت، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت پروژه و ساخت کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت پروژه و ساخت توسعه …