ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

,
ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود …