ارشد معماری و انرژی

,
ارشد معماری و انرژی ارشد معماری و انرژی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور معماری و انرژی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون معماری و انرژی توسعه دهد. به داوطلبان امتح…