ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

,
ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور ترویج و آموزش کشاورزی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون ترویج و آموزش کشاورزی توسع…