ارشد توسعه روستایی

,
ارشد توسعه روستایی ارشد توسعه روستایی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور توسعه روستایی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون توسعه روستایی توسعه دهد. به داوطلبان امتحا…