ارشد مدیریت و کنترل بیابان

,
ارشد مدیریت و کنترل بیابان ارشد مدیریت و کنترل بیابان، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت و کنترل بیابان کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت و کنترل بیابان توسعه …