دکتری برنامه ریزی درسی

,
دکتری برنامه ریزی درسی دکتری برنامه ریزی درسی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری برنامه ریزی درسی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری برنامه ریزی درسی توسع…