دکتری تکنولوژی آموزشی

,
دکتری تکنولوژی آموزشی دکتری تکنولوژی آموزشی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری تکنولوژی آموزشی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی توسعه دهد. به …