دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

,
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری حقوق جزا و جرم شناسی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری حقوق جزا…