دکتری حقوق عمومی

,
دکتری حقوق عمومی دکتری حقوق عمومی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری حقوق عمومی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری حقوق عمومی توسعه دهد. به داوطلبان امتحا…