دکتری علوم اقتصادی

,
دکتری علوم اقتصادی دکتری علوم اقتصادی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری علوم اقتصادی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری علوم اقتصادی توسعه دهد. به داوطلب…