دکتری مالی

,
دکتری مالی دکتری مالی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری مالی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری مالی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان دکتری مالی که دنبال …