دکتری مددکاری اجتماعی

,
دکتری مددکاری اجتماعی دکتری مددکاری اجتماعی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری مددکاری اجتماعی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری مددکاری اجتماعی توسعه دهد. به …