دکتری مدیریت آموزشی

,
دکتری مدیریت آموزشی دکتری مدیریت آموزشی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری مدیریت آموزشی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری مدیریت آموزشی توسعه دهد. به داو…