دکتری مدیریت دولتی

,
دکتری مدیریت دولتی دکتری مدیریت دولتی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری مدیریت دولتی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری مدیریت دولتی توسعه دهد. به داوطلب…