دکتری مدیریت صنعتی

,
دکتری مدیریت صنعتی دکتری مدیریت صنعتی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری مدیریت صنعتی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری مدیریت صنعتی توسعه دهد. به داوطلب…