دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

,
دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری مدیریت فناوری اطلاعات کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری مدیر…