دکتری مطالعات جهان

,
دکتری مطالعات جهان دکتری مطالعات جهان، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری مطالعات جهان کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری مطالعات جهان توسعه دهد. به داوطلب…