دکتری بیوانفورماتیک

,
دکتری بیوانفورماتیک دکتری بیوانفورماتیک، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری بیوانفورماتیک کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری بیوانفورماتیک توسعه دهد. به داوطلب…