دکتری ریاضی کاربردی

,
دکتری ریاضی کاربردی دکتری ریاضی کاربردی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری ریاضی کاربردی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری ریاضی کاربردی توسعه دهد. به داو…