دکتری مهندسی دریا

,
دکتری مهندسی دریا دکتری مهندسی دریا، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری مهندسی دریا کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری مهندسی دریا توسعه دهد. به داوطلبان ام…