دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت

,
دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون د…