دکتری آموزش پزشکی

,
دکتری آموزش پزشکی دکتری آموزش پزشکی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری آموزش پزشکی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری آموزش پزشکی توسعه دهد. به داوطلبان ام…