دکتری آینده پژوهی سلامت

,
دکتری آینده پژوهی سلامت دکتری آینده پژوهی سلامت، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری آینده پژوهی سلامت کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری آینده پژوهی سلامت توسع…