دکتری سالمند شناسی

,
دکتری سالمند شناسی دکتری سالمند شناسی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری سالمند شناسی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری سالمند شناسی توسعه دهد. به داوطلب…