دکتری ژنتیک پزشکی

,
دکتری ژنتیک پزشکی دکتری ژنتیک پزشکی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور دکتری ژنتیک پزشکی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون دکتری ژنتیک پزشکی توسعه دهد. به داوطلبان ام…