ارشد آمار زیستی

,
ارشد آمار زیستی ارشد آمار زیستی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور آمار زیستی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون آمار زیستی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان آمار زیستی که …