ارشد ارزیابی فناوری سلامت

,
ارشد ارزیابی فناوری سلامت ارشد ارزیابی فناوری سلامت، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور ارزیابی فناوری سلامت کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون ارزیابی فناوری سلامت توسعه دهد…