ارشد اقتصاد بهداشت

,
ارشد اقتصاد بهداشت ارشد اقتصاد بهداشت، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور اقتصاد بهداشت کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون اقتصاد بهداشت توسعه دهد. به داوطلبان امتحا…