ارشد انفورماتیک پزشکی

,
ارشد انفورماتیک پزشکی ارشد انفورماتیک پزشکی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور انفورماتیک پزشکی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون انفورماتیک پزشکی توسعه دهد. به داوطلبان…