ارشد اپیدمیولوژی

,
ارشد اپیدمیولوژی ارشد اپیدمیولوژی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور اپیدمیولوژی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون اپیدمیولوژی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان اپیدمیو…