ارشد بهداشت پرتوها

,
ارشد بهداشت پرتوها ارشد بهداشت پرتوها، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور بهداشت پرتوها کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون بهداشت پرتوها توسعه دهد. به داوطلبان امتحا…