ارشد سلامت سالمندی

,
ارشد سلامت سالمندی ارشد سلامت سالمندی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور سلامت سالمندی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون سلامت سالمندی توسعه دهد. به داوطلبان امتحا…