ارشد مددکاری اجتماعی

,
ارشد مددکاری اجتماعی ارشد مددکاری اجتماعی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مددکاری اجتماعی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مددکاری اجتماعی توسعه دهد. به داوطلب…