ارشد مدیریت توانبخشی

,
ارشد مدیریت توانبخشی ارشد مدیریت توانبخشی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت توانبخشی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت توانبخشی توسعه دهد. به داوطلب…