ارشد ژورنالیسم پزشکی

,
ارشد ژورنالیسم پزشکی ارشد ژورنالیسم پزشکی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور ژورنالیسم پزشکی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون ژورنالیسم پزشکی توسعه دهد. به داوطلب…