ارشد فناوری اطلاعات سلامت

,
ارشد فناوری اطلاعات سلامت ارشد فناوری اطلاعات سلامت، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور فناوری اطلاعات سلامت کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون فناوری اطلاعات سلامت توسعه دهد…

ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

,
ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون کتابدا…