کتاب نکات اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

در ۶۵ ساعت اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام را ۱۰۰ درصد بزنید. کتاب پاسخ دهی به تست های کارشناسی ارشد و دکتری به روش تریز TAT - نکات اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام دربردارنده تمام نکات آزمون های زیر می باشد. ۱- ۳۵ من…

کتاب تات فرهنگ ،هنر و ادبیات ایران و جهان

در ۵۵ ساعت فرهنگ ،هنر و ادبیات ایران و جهان(دانستنی های هنری) را ۱۰۰ درصد بزنید. کتاب پاسخ دهی به تست های کارشناسی ارشد و دکتری به روش تریز TAT - نکات فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان دربردارند…