در ۶۵ ساعت اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام را ۱۰۰ درصد بزنید. کتاب پاسخ دهی به تست های کارشناسی ارشد و دکتری به روش تریز TAT – نکات اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام دربردارنده تمام نکات آزمون های زیر می باشد. ۱- ۳۵ منبع درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه
در ۵۵ ساعت فرهنگ ،هنر و ادبیات ایران و جهان(دانستنی های هنری) را ۱۰۰ درصد بزنید. کتاب پاسخ دهی به تست های کارشناسی ارشد و دکتری به روش تریز TAT – نکات فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان دربردارنده تمام نکات آزمون های زیر می باشد. ۱- آزمون دکتری سراسری از سال ۱۳۹۰ لغایت