نوشته‌ها

توصیه ­های راهبردی برای آزمون مصاحبه دکتری

توصیه ­های راهبردی برای آزمون مصاحبه دکتری آخرین توصیه های راهبردی کسانی که آزمون مصاحبه دکتری را با موفقیت طی کرده اند: ۱- سعی کنید همه کارهای پژوهشی خود را مرتب و منجسم کنید. اگر اصل بعضی مقاله هایتان را ندارید و یا نسخه ای از پایان نام…